ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Na usługę pełnienia funkcji mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

Zatrudnienie 2 konsultantów w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych
w powiecie lęborskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

Informacja o wyniku postępowania

na zatrudnienie 2 konsultantów w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych
w powiecie lęborskim” ZADANIE 4 – Realizacja indyw. ścieżki reintegracji przez uczest. projektu-rozwój usług społecznych realizowanych przez Fundację Regionalne
Centrum Młodzieży

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Informujemy, że 2 oferty, które spełniły wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i zostały uznane za najkorzystniejsze cenowo są to oferty Pani Barbary Małszyckiej oraz Joanny Medalion.

W związku z powyższym w terminie od 11.01.2021 od godz. 8:00 do 12:00 zapraszamy do siedziby RCM na podpisanie umowy.