Projekt „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” .

Regionalne Centrum Młodzieży oświadcza, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu
nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-01 „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” deklaruje w okresie 37 miesięcy tj. od 01.11.2023 do 30.11.2026 utrzymać miejsca świadczenia usług w postaci mentora (1 miejsce) oraz konsultantów (2 miejsca) w zakresie podobnym do realizowanego w projekcie.

W celu kontynuacji realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji dla 12-10 uczestników na prowadzonych warsztatach w Wehikule Usamodzielnienia, w tym: pomoc podopiecznym
w przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej, a dla osób w wieku 15+ także usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Kontynuacja wszystkich tych działań jest realizowana w świetlicy budynku CUS, przy ul. Okrzei 15 w Lęborku.

ZADANIE NR 4 pn. „Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestnika projektu-rozwój usług społecznych realizowanych przez Fundację Regionalne Centrum Młodzieży”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

To już ostatnie spotkanie integracyjne Robinsonów w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. KRĘGIELNIA LĘBORK

Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania w formie warsztatów z uczestnikami projektu w ramach Wehikułu Usamodzielniania i trwają min. 4 godziny. Odbywają się w
przyjaznej atmosferze. Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, ekonomii itp.

Nasi Robinsonowie w dniu 07-10-2023 r. odwiedzili Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Mimo niekorzystnych zapowiedzi pogoda Nas nie odstraszyła, a wręcz można powiedzieć, że było ładnie!
Udaliśmy się na INTEGRACJĘ, która odbyła się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkania w świetlicy budynku CUS, przy ul. Okrzei 15 w Lęborku w ramach warsztatów Wehikułu usamodzielniania, to sama przyjemność. W ramach zajęć grupowych uczymy się ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), praktycznych umiejętności życiowych i przepisów.

Zajęcia grupowe – Wehikuł Usamodzielnienia to zajęcia, które dobywają się metodą warsztatową i każde spotkanie prowadzone jest przez 2 konsultantów, którzy robią także ćwiczenia symulacyjne i przekazują wiedzę nt. poruszania się na rynku pracy,
przedsiębiorczości, zdrowia, przepisów związanych z usamodzielnieniem. Trening umiejętności społecznych , uczymy jak radzić sobie z nieśmiałością, agresją, jak nawiązywać i utrzymywać konstruktywnych relacje z innymi, jak rozwiązywać konflikty i bronić swoich praw.
Młodzież zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności oraz wykorzystania osobistego systemu wartości do godnego życia. Program jest modyfikowany w zależności od potrzeb uczestniczek i uczestników.

Pyszna Pizza to też forma integracji, a przy okazji można porozmawiać w troszkę innym otoczeniu…

A czasami ciekawie jest też pogadać na lonie natury – grill, czy ognisko stanowią świetną ku temu okazję …

Robinsonowie pozostają bardzo czuli wrażliwi na krzywdę zwierząt dlatego zaoferowali pomoc dla pobliskiego schroniska dla psów BAJER w Małoszycach. Oprócz spotkania ze zwierzętami, rozmawialiśmy na temat pielęgnacji zwierząt, Robinsoni dowiedzieli się też, jak najlepiej przygotować siebie i otoczenie na nowego, czworonożnego członka rodziny.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zakończenie roku w ramach zajęć Wehikułu Usamodzielniania.

Nasi Robinsonowie zakończyli ten sezon wspólną integracją w Oliwskim ZOO.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z okazji Dnia Dziecka konsultanci zaprosili naszych Robinsonów na pyszne lody do Coctail Baru w Lęborku.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z inicjatywy uczestniczki powstała inicjatywa społeczna na rzecz dzieci z Ukrainy przebywających w KO BAZA, w ramach której została zakupiona maszyna do waty cukrowej i darowana na podczas uroczystości z okazji DNIA DZIECKA.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nasi Robinsonowie w ramach integracji społecznej wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach ceramicznych, które odbyły się w pracowni samego mistrza Janusza Krefty.

Uczestnicy metodą ręcznego malowania farbami naszkliwnymi na płytkach ceramicznych uwiecznili co im w duszy gra.
Następnie płytki zostały wypalone w temp. 1000 stopni Celsjusza.

Pan Janusz jest miejscowym artystą – dyplomowanym ceramikiem zdobnikiem. W 1986 roku w Lęborku otworzył pracownię ceramiki artystycznej ART Studio Kreft. Obecnie realizuje wielkoformatowe kompozycje na płytkach ceramicznych. Od lat 80 artysta wystawia swoje prace w wielu miejscach w Polsce i za granicą. W 2002 roku wyjechał do USA, a w 2004 roku założył Jan Kreft Murals Corporation State of Florida i pod tym szyldem działa do tej pory.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przed naszymi Robinsonami otworzyły się nowe perspektywy.
Od 29.03.2023 r. mamy możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum Usług Społecznych (CUS) przy ulicy Okrzei.
Odbyły się już pierwsze warsztaty w tym miejscu!
Nowe miejsce to większa możliwość w przygotowaniu uczestników aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz samodzielności.
Możliwość taką otworzyli nam Powiat Lęborski oraz PCPR Lębork – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
DZIĘKUJEMY.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

30.06.2022 r.

Robinsonowie z Wehikułu Usamodzielniania zbudowali i darowali w ramach inicjatywy społecznej dzieciom z Podwórka Integracyjnego drewniany domek do zabaw!

Inicjatywa jest oddolnym pomysłem młodzieży -uczestników projektu Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

18.03.2022 r.

W dniach 07.03 – 13.03.2022 r. nasi Robinsonowie brali udział w zimowych warsztatach usamodzielniania. Warsztaty organizowane są co rok przez Fundację Robinson Crusoez Warszawy. W tym roku odbyły się w miejscowości Klimczok koło Szczyrku i brało w nich udział 4 uczestników.

Zimowe warsztaty usamodzielniania odbyły się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18.05.2021 r. DZIAŁAMY, DZIAŁAMY! WARSZTATY WEHIKUŁU USAMODZIELNIANIA TRWAJĄ!

Na jednym z majowych warsztatów gościliśmy twórców gry „Robinson na plusie”, którzy poprowadzili grę dla naszych uczestników. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci bonów pieniężnych do Empik-u. Wszystkie działania wspiera projekt „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Powiat Lęborski oraz Farm Frites Poland SA

15.12.2021 r.

W dniu 15.12.2021 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne dla uczestników Wehikułu Usamodzielniania. Uczestnicy brali udział w poczęstunku przedświątecznym z elementami tradycyjnych dań wigilijnych oraz otrzymali podarunki ufundowane razem z lęborskim FFP S.A. Zajęcia odbywają się w ramach projektu unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

10.05.2021 r. POLA NADZIEI

Nasi uczestnicy Wehikułu Usamodzielniania z nie ukrywaną przyjemnością podjęli się akcji „Pola Nadziei” . Nazbieraliśmy całe wiadro żonkili, które zasiliły Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Dziękujemy Naszej młodzieży.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

W dniu 15.01.2021 Regionalne Centrum Młodzieży rozpoczęło rekrutację do Projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZDENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU Unijnego „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

RUSZAMY Z PROJEKTEM!

Regionalne Centrum Młodzieży od dnia 01.01.2021 r. rozpoczyna realizować projekt partnerski pn. „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” , dla którego instytucją wiodącą jest Powiat Lęborski.

Projekt będzie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podobne wpisy