Podziękowanie.

Dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi Regionalnego Centrum Młodzieży  za długoletnią pracę na rzecz usamodzielniania młodzieży.  Wasza praca kształtowała się na wysokim poziomie, dziękujemy za profesjonalizm i mamy nadzieję, że Nasze drogi się nie rozejdą a  w wręcz przeciwnie będziemy rozwijać naszą współpracę. Szczególne podziękowania należą się dotychczasowemu Prezesowi Szymonowi Medalion, który włożył całe serce w rozwój Fundacji.

Ogłoszenie – na usługę pełnienia funkcji psychologa w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie o naborze na usługę pełnienia funkcji mentora w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.