Ramowy program Kongresu

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:40 Powitanie i wprowadzenie

Wprowadzenie do tematu konferencji. Czym jest Wehikuł Usamodzielnienia i czy jest potrzeba podejmowania tego typu działań.

Wystąpienia Konsultantów i młodzieży – prezentacja wehikułu

10:40 – 11:00 Dobre praktyki w skali europejskiej dotyczące usamodzielnienia – ABEONA

11:00 – 12:00 Innowacyjne Metody w procesie usamodzielniania – panel dyskusyjny

Rodzina, szkoła i instytucje – wyzwania w procesie usamodzielniania? Jakie role pełnią w tym procesie? Jakie są wyzwania związane wchodzeniem młodzieży w proces usamodzielniania? Dostęp do lokali mieszkaniowych, sytuacja na rynku pracy, perspektywa usamodzielniania z punktu widzenia młodzieży, dorosłych i instytucji.

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Panele warsztatowe (w 3 grupach do wyboru)

Nauczyciele – Proces usamodzielniania na lekcjach wychowanych – jak i po co wprowadzać tematykę usamodzielniania. Scenariusze lekcji, trudności, wyzwania, praktyczne wskazówki

Pracownicy instytucji i organizacji – Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia młodzieży w procesie usamodzielniania

Młodzież –  Jestem SAMO-DZIELNY – Gra symulacyjna

14:00 – 14:30 Sesja plenarna – podsumowanie warsztatów

14:30 Lunch

15:30 Wyjazd autobusu do Lęborka

*Program może ulec zmianie