Kongres – zaproszenie

baner-kongres-zapowiedz

W imieniu Regionalnego Centrum Młodzieży i Farm Frites Poland S.A. serdecznie zapraszamy na
I KONGRES SAMODZIELNOŚCI, który odbędzie się 22 maja 2017r. w Łebie.

Cel

Celem Kongresu jest upowszechnianie innowacyjnych form wsparcia młodzieży w procesie usamodzielniania wypracowanych w ramach projektu „Aktywni-Samodzielni”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku i Farm Frites Poland S.A.

W tym roku na Kongresie

Zależy nam na rzeczowej dyskusji wokół problematyki usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej oraz szczególnego wsparcia młodych ludzi wchodzących w dorosłość, ze szczególnym nastawieniem na młodzież z trudniejszymi szansami.

Dla kogobaner-kongres-zapowiedz-logo

Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby pracujące z młodzieżą z pieczy zastępczej,
  • przedstawicieli i przedstawicielki instytucji pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej,
  • nauczycielki i nauczycieli,
  • przedstawicieli i przedstawicielki samorządu lokalnego,
  • przedstawicieli i przedstawicielki sektora pozarządowego
  • przedstawicieli i przedstawicielki przedsiębiorstw realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wierzymy, że Kongres, który jest owocem całorocznej pracy z młodzieżą w Wehikułach Usamodzielnienia, na podstawie autorskiego programu Fundacji Robinson Crusoe, będzie doskonałym miejscem do dyskusji na temat instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach wsparcia młodzieży.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

[column col=”1/4″]logo_mrpips_Patronat honorowy[/column][column col=”1/4″]Kongres objęty został honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[/column]