Nabór na stanowisko – psycholog

Rozeznanie rynku na usługę pełnienia funkcji psychologa w projekcie pn. „WSPARACIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „WSPARACIE POSTĘPU – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji psychologa ww. projektu.

Fundusz Inicjatyw Społecznych 2019 – szkolenie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Stowarzyszenie EDUQ zapraszają na szkolenie „FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w Lęborku, Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Bolewska- prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy