Zapraszamy na spotkanie Wehikułu Usamodzielnienia

zaproszenie

Regionalne Centrum Młodzieży we współpracy z Farm Frites Poland i Fundacją Robinson Crusoe w Warszawie rozpoczyna realizację programu Wehikuł Usamodzielnienia. Jego adresatem jest usamodzielniająca się młodzież w wieku od 16 do 24 lat z różnych form pieczy zastępczej oraz młodzież z trudniejszymi szansami.

Program Wehikuł Usamodzielnienia będzie realizowany od października 2016 do czerwca 2017 r. Mogą wziąć w nim udział zarówno te osoby, które są jeszcze objęte pieczą zastępczą, jak i te, które opuściły już różne jej formy oraz młodzież z mniejszymi szansami.

Grupa 1 – spotkanie odbędzie się w sobotę (15.10.2016) o godzinie 10:00 w ZWARZE (ul. Krzywoustego 1), w sali 128.

Grupa 2 – spotkanie odbędzie się w poniedziałek (17.10.2016) o godzinie 15 w Stacji Kultura (ul. Dworcowa 8).

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych w codziennym życiu. Program zapewnia naukę i wsparcie emocjonalne. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu.

W lęborskim programie Wehikuł Usamodzielnienia znajdą się takie zajęcia, jak:

  • trening umiejętności społecznych,
  • praktyczna nauka ekonomii,
  • aktywizacja zawodowa,
  • przedsiębiorczość,
  • zdrowie i zdrowy styl życia
  • przepisy dotyczące usamodzielnienia.

Uczestnicy programu będą też mogli skorzystać z wyjazdowych form warsztatowych, które odbędą się w zimę i w lato. Podczas wyjazdu – oprócz zajęć merytorycznych – będą odbywać się także zajęcia sportowe i rekreacyjne (nauka jazdy na nartach itp.).

Wehikuł Usamodzielnienia to program dla Robinsonów i Robinsonek, bo tak nazywają się uczestnicy tego programu. Dzięki przedsięwzięciu młodzi ludzie znajdą wskazówki, dotyczące rozwiązywania codziennych problemowych i odnajdowania się w zwykłych sytuacjach życiowych. Młodzież będzie mogła skorzystać z doświadczenia osób prowadzących program, a także ze wsparcia innych uczestników grupy. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, ćwiczeń symulacyjnych, warsztatów oraz wyjazdów letnich i zimowych

Szczegółowych informacji udziela:

Szymon Medalion, tel. 507742970

kontakt@rcmlebork.pl

www.rcm.lebork.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskichzaproszenie