Plebiscyt Wolontariusz/ka Roku 2016

Regionalne Centrum Wolontariatu organizuje Plebiscyt Wolontariusz/ka Roku 2016 w powiecie lęborskim. Celem konkursu jest propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie ludzi do aktywności, prezentowania dobrych praktyk oraz współpracy z organizacjami i instytucjami.

Następujące kategorie:

1. Wolontariusz/ka roku 2016
Nominowanym w tej kategorii może być wolontariusz/ka (w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) świadczący/a usługi wolontariackie na terenie powiatu lęborskiego.

2. Wolontariusz/ka senior roku 2016
Nominowanym w tej kategorii może być wolontariusz/ka (w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) senior w wieku 60+, świadczący/a usługi wolontariackie na terenie powiatu lęborskiego.

3. Inicjatywa/grupa Wolontariacka roku 2016
Nominowanym w tej kategorii może być grupa wolontariacka, szkolne koła wolontariatu, grupy nieformalne świadczące usługi wolontariackie na terenie powiatu lęborskiego.

4. Dobroczyńca roku 2016
Nominowanym w tej kategorii może być firma/przedsiębiorstwo/osoba prywatna, podejmująca działania zaangażowane społecznie na rzecz na rzecz poprawy sytuacji grup wykluczonych, poprawienia stanu środowiska naturalnego czy rozwoju społeczności lokalnych w powiecie lęborskim.

 

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w terminie od 1 października do 21 listopada 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 5 grudnia 2016 r. podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

formularz-zgloszeniowy-wolontariusz-roku-2016

regulamin-konkursu