Kongres Zdrowia Psychicznego „Miej to z głowy – ocena kondycji psychicznej”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Regionalnym Centrum Młodzieży i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO, który odbędzie się w ramach Dużych Dni Zdrowia Psychicznego, realizowanych podczas projektu „Miej to z głowy – ocena kondycji psychicznej” (Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020).

Konferencja odbędzie się 10 października 2018 (Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego), w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Sala Patio (I piętro).

UWAGA: Wśród uczestników wydarzenia zostaną rozlosowane trzy tablety – aby wziąć udział w losowaniu należy przesłać zgłoszenie oraz potwierdzić swój udział w Kongresie podczas jego trwania.

Podczas spotkania poruszymy kwestie dotyczące m.in. zdrowia psychicznego pracowników, wyzwań stojących przed pracodawcami w sektorze budżetowym oraz tego czym jest zdrowie psychiczne, jak chronić siebie i swoich podwładnych przed utratą sił i zdrowia, przed nadmiernym zmęczeniem, długotrwałym stresem, nerwicą, depresją i innymi powikłaniami zdrowia psychicznego; jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i stresorami w pracy oraz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek następujących grup zawodowych wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:

 • pracownicy administracji,
 • nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • pracownicy opieki zdrowotnej,
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • studenci i wykładowcy akademiccy.

KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

„Miej to z głowy – ocena kondycji psychicznej”

10 października 2018 r.

Miejsce:Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plac Teatralny 2, Sala Patio (I piętro)

Ramowy Program:

10:00 – 10:15    Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego

10:15 – 10:30     Prezentacja Projektu „Miej to z głowy” i narzędzia do autodiagnozy – Szymon Medalion, koordynator regionalny

10:30 – 12:00     Panel I – sesja plenarna

Zdrowie psychiczne pracowników – wyzwanie XXI w. – Anna Proch, psycholog, psychodietetyk

12:00 – 12.30     Przerwa kawowa

12:30 -13.30

 • Komunikacja międzyludzka jako główna przyczyna konfliktów i napięć w miejscu pracy – Anna Proch, psycholog
 • Czy dieta wpływa na zdrowie psychiczne – Agnieszka Augustyniak, dietetyk
 • Rozwijanie odporności na stres w kontekście życia zawodowego – podinsp. Beata Wieczorek, Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy

13.30 – 13.45     Przerwa

13:45 – 14.45

 • Jak to jest z tym studiowaniem? – sytuacje trudne i radzenie sobie – dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk, UMK w Toruniu
 • Pewności siebie w sytuacjach społecznych i zawodowych – Jarosław Paralusz, psycholog, terapeuta traumy, biegły sądowy z zakresu psychotraumatologii
 • Psychotraumatologia wobec wyzwań dnia codziennego – Daniel Mihuniewicz, psycholog wojskowy, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Psychotramuatologii

Miasteczko Zdrowia Psychicznego

W miejscu organizowania konferencji funkcjonować będzie miasteczko zdrowia w ramach którego zorganizowane zostaną stoiska gdzie odbywać się będą mini warsztaty i spotkania z ekspertami.

 • Porady Dietetyka
 • Masaż „Work Site Massage” – porady fizjoterapeuty
 • Narzędzie do autodiagnozy zdrowia psychicznego – stoisko projektowe „Miej to z głowy”
 • ROPS – Regionalne Centrum Informacji Senioralnej
 • Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic
 • Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Miej to z głowy – ocena kondycji psychicznej” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014-2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).