Rekrutacja do Wehikułu Usamodzielnienia

Jeżeli

  • masz między 16 a 24 lata,
  • jesteś pod opieką instytucji pieczy zastępczej (domu dziecka, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub innej instytucji) lub jesteś w trudniejszej sytuacji życiowej (finansowej, edukacyjnej, rodzinnej itp.)
  • chcesz uczestniczyć w Wehikule (uczestnictwo w Wehikule nie jest obowiązkowe – każda osoba po pierwszych zajęciach samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce przychodzić na następne).

Zapraszamy na zajęcia Wehikułu!

 

Wypełniony kwestionariusz uczestnictwa wyślij na adres: kontakt@rcmlebork.pl

Zapraszamy do naszego biura mentoringu po więcej informacji:

Lębork, ul. Dworcowa 8 (Stacja Kultura)

tel. 507742970