Poezja w domu

interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy” w wykonaniu Lęborskiego Wehikułu.

Działanie zrealizowane w ramach projektu Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim.