Działamy, działamy! Warsztaty Wehikułu Usamodzielnienia trwają.

Na jednym z majowych warsztatów gościliśmy twórców gry „Robinson na plusie”, którzy poprowadzili grę dla naszych uczestników. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci bonów pieniężnych do empik-u, wszystkie działania wspiera projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych, Powiat Lęborski oraz Farm Frites Poland SA