I KONGRES SAMODZIELNOŚCI

baner-kongres-zapowiedz

Serdecznie zapraszamy na I KONGRES SAMODZIELNOŚCI, który odbędzie się 22.05.2017r. w Łebie.

Celem Kongresu jest upowszechnianie innowacyjnych form wsparcia młodzieży w procesie usamodzielniania wypracowanych w ramach projektu „Aktywni-Samodzielni”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku i Farm Frites Poland S.A.

Zależy nam na rzeczowej dyskusji wokół problematyki usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej oraz szczególnego wsparcia młodych ludzi wchodzących w dorosłość, ze szczególnym nastawieniem na młodzież z trudniejszymi szansami.

Uczestnikami Kongresu będą reprezentanci instytucji samorządowych zajmujących się usamodzielnianiem, przedstawiciele samorządu lokalnego, sektora pozarządowego oraz przedsiębiorstw realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wierzymy, że Kongres, który jest owocem całorocznej pracy z młodzieżą w Wehikułach Usamodzielnienia, na podstawie autorskiego programu Fundacji Robinson Crusoe, będzie doskonałym miejscem do dyskusji na temat instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach wsparcia młodzieży.