Spotkania Wehikułu Usamodzielnienia

Jak w poprzednim roku, co drugą sobotę i co drugi poniedziałek odbywają się spotkania Wehikułu Usamodzielnienia.

 

W ostatni poniedziałek zajmowaliśmy się określeniem marzeń i planów zawodowych na najbliższą przyszłość – jakie są cele zawodowe. Poza tym uczestnicy starali się nazwać swoje kluczowe zasoby zawodowe oraz zidentyfikować ważne osoby i zdarzenia, które je tworzyły i wzmacniały.

Poza tym rozmawiano, jak można zepsuć rozmowę kwalifikacyjną oraz uczestnicy wykonywali mapę relacji.

wehikul1