Ruszamy z projektem !

Zespół rozpoczął pracę

RCM od 01.01.2021 roku rozpoczyna realizować projekt partnerski pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”, dla którego instytucją wiodącą jest Powiat Lęborski.

Projekt jest kontynuacją realizowanych w okresie 01.11.2018 – 31.12.2020 działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 805 396,51 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2020 – 30.06.2023

Projekt ten jest projektem partnerskim z:

  • Starostwem Powiatowym w Lęborku.
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK” i Dom dla Dzieci „SIEDLISKO”(Centrum Obsługi Domów).
  • Polskim Towarzystwem Traumatologii.
  • Stowarzyszeniem EDUQ.
  • Fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

Działania leżące w Naszej gestii dotyczą „Rozwoju usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji)”