Podziękowanie.

Dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi Regionalnego Centrum Młodzieży  za długoletnią pracę na rzecz usamodzielniania młodzieży.  Wasza praca kształtowała się na wysokim poziomie, dziękujemy za profesjonalizm i mamy nadzieję, że Nasze drogi się nie rozejdą a  w wręcz przeciwnie będziemy rozwijać naszą współpracę. Szczególne podziękowania należą się dotychczasowemu Prezesowi Szymonowi Medalion, który włożył całe serce w rozwój Fundacji.